REALIZACJE

„Modernizacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych w Centrali PGE Energia Odnawialna” w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 59a
Realizacje
Budowa budynków na terenie zakładu karnego w Trzebini – budowa budynku administracyjno-ochronnego, instalacje elektryczne, teletechniczne
Realizacje
Budowa budynku pawilonu zakwaterowania typu zamkniętego wraz z instalacjami (instalacją. sanitarnej, went. mech., klimatyzacji, elektryczną i fotowoltaiczną), w Zakładzie Karnym w Dębicy
Realizacje
Projektujemy: „Przebudowę i remont budynku A Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie”
Realizacje
Kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania 35244 – „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 16 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą przeznaczenia na garaż z pomieszczeniami warsztatowymi w Łomży”
Realizacje
Kompleksowe wykonanie robót teletechnicznych w ramach zadania nr 43237 Biała Podlaska – „Budowa magazynów wielobranżowych”
Realizacje
Siedziba Główna
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Oddział Wrocław
ul. Sułowska 43, 51-180 Wrocław
Tel: +48 22 100 41 60
NIP: 8961463998